menu

Projecten

Projecten van het RADD

Iedereen die met mensen, middelen en inhoudelijke onderzoeksvragen komt, kan gebruik maken van de faciliteiten van het lab. Dat kan met eigen voertuigen of met de voertuigen van het lab. Het uitgangspunt is dat onderzoeksresultaten van experimenten en tests open en toegankelijk zijn. De faciliteit is immers met publieke middelen gefinancierd. Hierdoor wordt het opbouwen en delen van kennis maximaal versneld. Kennisdeling vindt plaats via het ‘open science’ principe.

Op deze pagina een greep uit de huidige thema's en onderzoeksvragen waar we aan werken.