menu

Nieuws

VR en veldstudie om de interactie tussen voetgangers en autonome voertuigen te analyseren

22 februari 2019

Er is veel onderzoek gaande naar interactie tussen slimme infrastructuur en autonome voertuigen, tussen voertuigen onderling en tussen de voertuigen en hun bestuurders. Over de interactie met andere weggebruikers buiten het voertuig is echter maar weinig bekend. Die interactie met weggebruikers als fietsers en voetgangers is juist van groot belang, daar deze groep relatief kwetsbaar is, en de mens en robotauto in de toekomst – letterlijk – naast elkaar zullen moeten bestaan ​​op de weg.

Een van de belangrijkste doelen van ons onderzoek is vaststellen hoe zelfrijdende voertuigen het gedrag van voetgangers beïnvloeden. Omdat de conventionele interactie tussen de bestuurder en weggebruiker ontbreekt, worden verschillende, op het voertuig bevestigde ‘externe mens-machine- interfaces (eHMI genoemd) getest op hun effectiviteit en veiligheid, middels een studie op de openbare weg.

Omdat praktijktests een risico voor voetgangers kunnen vormen en over het algemeen kostbaar en soms omslachtig zijn om te worden uitgevoerd, kunnen ook Virtual Reality-technieken zoals een VR- bril en bewegingsdetectie worden gebruikt om verkeersscenario's te simuleren. Dit is een bewezen efficiënte, veilige en kosteneffectieve techniek voor simulaties. Of de resultaten echter realistisch en effectief genoeg zijn om de interactie tussen autonome voertuigen en voetgangers betrouwbaar te testen, is nog niet bewezen.

Beide kwesties komen in ons onderzoek aan bod: het valideren van verschillende typen eHMI en het vergelijken van verschillende testmethoden. De belangrijkste onderzoeksvragen van onze studie zijn: Verhoogt de aanwezigheid van een externe menselijke machine-interface de veiligheid en de verkeersstroom in vergelijking met de aanwezigheid van een actieve bestuurder in termen van veiligheidsafstand? En hoe verschillen de voetgangersprestaties in termen van snelheids- en afstandsperceptie en gedrag in Virtual Reality (VR) in vergelijking met de realiteit?

Het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) helpt ons onze studie te realiseren door ons technische apparatuur en ondersteuning bij de experimenten aan te bieden.

 

 

Rakshit Agarwal & Marc Barendse – TU Delft

 

 

Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via
https://www.linkedin.com/in/rakshit-agarwal-432173b0/
https://www.linkedin.com/in/marc-barendse/