menu

FAQ

Nemen automatische voertuigen deel aan het verkeer op de openbare weg?

Automatische voertuigen mogen in Nederland nog niet zomaar de openbare weg op. Hieronder moet de wetgeving nog worden aangepast.

Om met automatische voertuigen te rijden, zijn ontheffingen nodig van de wegbeheerder (gemeente, Provincie en/of het Rijk) en de RDW. Voor het RADD worden standaardprocedures ontwikkeld om ontheffingverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk met inachtneming van de zorgvuldigheid. Voor alle partners is veiligheid de hoogste prioriteit.