menu

Soorten tests

Onderzoeks- en testprogramma’s

Met het onderzoekslab automatisch rijden is het mogelijk een brede waaier aan experimenten uit te voeren om empirische data voor onderzoek te verzamelen. TU Delft voert eigen tests en onderzoeksprogramma’s uit. U kunt daarop aansluiten of los daarvan eigen tests uitvoeren.

De feitelijke onderzoeks- en testprogramma’s volgen uit nog te definiëren en te financieren onderzoeksprojecten. De testprogramma’s worden afgeleid uit de precieze onderzoeksvragen en zijn ook afhankelijk van de mogelijkheden van de te testen automatische voertuigen.

Overigens volstaat het na kunnen bootsen van automatische voertuigen al voor een groot aantal tests in onderstaande fases:

  • Het functioneren van automatische voertuigen.
  • De interactie met ander verkeer.

 

Overzicht thema’s

Het RADD heeft momenteel onderstaande projecten gedefinieerd voor het uitvoeren van experimenten:

  • Automatische voertuigen als onderdeel van het openbaar vervoersysteem
  • Automatische voertuigen in goederendistributie / ‘laatste meters’ in het goederenvervoer
  • Verkeersnetwerk prestaties en verkeersmanagement i.r.t. automatische voertuigen
  • Rijervaring van reizigers in automatische voertuigen
  • Interactie tussen automatische voertuigen en overig verkeer
  • Functioneren van automatische voertuigen onder verschillende omstandigheden