menu

Transitie Pad

Wat is de onderzoekstransitie die RADD voor ogen heeft voor 2025?

Onderzoek naar Automatisch rijden in 2025


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de doelstellingen voor het jaar 2030 geuit. Met betrekking tot automatisch rijden zijn de doelen te interpreteren als ‘een veilig verkeerssysteem in een optimaal netwerk van verbonden steden’. RADD streeft ernaar fundamenteel onderzoek naar automatisch rijden in praktische experimenten te realiseren. De doelstellingen voor 2030 van het Ministerie van I&W zijn een inspiratie voor de toekomstvisie van het RADD in onderzoek naar automatisch rijden voor 2025.

Een knooppunt van excellente verbindingen. Door de lucht, over de weg, het spoor, het water en het internet. Met maximale service aan alle gebruikers, betrouwbaar, veilig, uitstootvrij, geluidsarm en energieneutraal.

Een land met slimme steden. Met goede wegen en openbaar vervoer, voldoende groene ruimte en water. (…) Een inspirerend voorbeeld van ruimte om te wonen, werken en recreëren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zorgt er samen met anderen voor dat Nederland nu en in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar is.

In een geautomatiseerd verkeerssysteem is communicatie tussen het voertuig en infrastructuur essentieel. Huidig onderzoek naar communicatieve infrastructuurelementen als interactieve geografische kaarten en virtuele trajectorieën dragen bij aan de ontwikkeling van responsieve navigatie van individuele voertuigen. Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie in de vorm van beslisalgoritmes en machine learning-technieken vormen een stap in de richting van automatisch rijden.

Passief automatisch voertuiggebruik heeft veel voordelen voor consumenten in goederenvervoer. Bezorging door een automatische service verschaft flexibiliteit en accuratie voor zowel de ontvanger als de logistieke bedrijven achter de dienst. Kleinschalig onderzoek wordt in de toekomst opgeschaald tot de hele logistieke keten, waarbij de maritieme sector en luchtvaart betrokken worden.

Het succes van een geautomatiseerd verkeerssysteem is ongeacht technologische kenmerken sterk afhankelijk van de attitude van de beoogde gebruikers ten opzichte van de diensten. Zowel comfort van de passagiers en de conditie van producten in goederentransport in automatische voertuigen, als de frequentie en bewegingspatronen ten gevolge van AV-gebruik geven waardevolle informatie over de slagingskansen van implementatie. Marktonderzoek definieert eisen voor automatische voertuigen, het systeem als geheel en AV-diensten.

De introductie van innovatieve voertuigtypen in dagelijks verkeer veroorzaakt een zeker reactie bij omstanders. De confrontatie met inactieve of afwezige autobestuurders wordt bestudeerd in termen van gedrag van voetgangers en fietsers, evenals in het snelwegennetwerk. Een veilig en efficiënt verkeerssysteem is het ultieme doel met een volledig automatische vloot. De haalbaarheid en het succes van autonoom rijden vraagt om een verschuiving van reagerend naar aansturend verkeer. 

Innovatietraject

Om projecten met automatisch rijden op de openbare weg te realiseren heeft de Provincie Zuid-Holland een aantal Field Labs geïntroduceerd. In deze gebieden kunnen experimenten en onderzoek uitgevoerd worden om de ontwikkeling van innovatieve technologieën te ondersteunen. RADD fungeert als een katalysator tussen theoretisch onderzoek en laboratoriumexperimenten die bij de TU Delft uitgevoerd worden en mogelijkheden voor veldonderzoek, om de markt klaar te stomen voor automatisch rijden.

Aanvraag Onderzoek

Wilt u bijdragen aan het onderzoek naar automatisch vervoer?

Online Aanvraag Onderzoeksfaciliteiten