menu

Experimenteren met de techniek van morgen

Openlucht proeftuin voor automatisch rijden

Het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) op de campus van de TU Delft biedt ruimte aan experimenten met automatisch vervoer in levensechte situaties.

Automatiseren van personen en goederenvervoer kan helpen verkeer en vervoer efficiënter, beter toegankelijk en veiliger te maken. Om automatisch vervoer in de alledaagse praktijk mogelijk te maken is nog veel onderzoek nodig. Op technisch gebied en op het gebied van acceptatie door gebruikers, de wisselwerking met overig verkeer, het reageren op onverwachte situaties en de inpassing in het mobiliteitssysteem. Heel veel onderzoek gebeurt met computermodellen en in testlaboratoria, maar om écht goed inzicht te krijgen, zijn ook testen nodig in levensechte situaties.

Initiatiefnemers van het RADD zijn TU Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Het Researchlab is onderdeel van het Fieldlab Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM). Een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en MKB-ondernemers in de regio. De samenwerkende partijen in het Fieldlab AVLM hebben de ambitie de regio te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend onderzoeks- en praktijkgebied voor automatisch vervoer. En daarmee bij te dragen aan een duurzame economische groei, meer werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en efficiëntie van het totale vervoerssysteem in de regio. Het RADD richt zich vooral op duurzame vervoermiddelen, waaronder elektrisch aangedreven automatische voertuigen . Het Researchlab levert daarmee een bijdrage aan een energietransitie naar het gebruik van duurzame energiebronnen in Zuid Holland.

Wat is het RADD?

Het RADD biedt faciliteiten aan kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid om producten, concepten en modellen te toetsen in verschillende omgevingen.

Meer hierover

Partners van het RADD

Wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in het Researchlab Automated Driving Delft. Samen met de overheid en het bedrijfsleven werken partners aan mobiliteit van de toekomst.

Meer over onze partners

Zelf onderzoek doen? Doe mee!

Bedrijven, onderzoekers en overheden die geïnteresseerd zijn in experimenten naar automatisch rijden worden van harte uitgenodigd mee te doen.

Doe mee!

Het projectteam

Aan de experimenten met automatisch vervoer in levensechte situaties werken op het Researchlab Automated Driving Delft onderzoekers samen aan makkelijk, veilig, efficiënt en automatisch vervoer van A naar B.
Wij stellen het team graag aan u voor.

Lees meer over het team

Testparcours

Thema's

Ontwikkeling RADD

  • start
  • fase 1

    De eerste fase omvat het realiseren van de basis monitoring infra en de voorzieningen die nodig zijn om met testen, metingen en observaties van start te kunnen gaan.

  • fase 2

    Het onderzoekswerk op de veilige route begint. Automatisch rijdende voertuigen worden geïntroduceerd in rustig rijdend verkeer.

  • fase 3

    Automatisch rijdende voertuigen begeven zich nu in meer complexe en drukke verkeerssituaties.