menu

Over RADD

Makkelijk, veilig, efficiënt en automatisch van A naar B

Het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) op de campus van de TU Delft biedt ruimte aan experimenten met automatisch vervoer in levensechte situaties.

Van de menselijke autobestuurder worden geleidelijk steeds meer taken uit handen genomen. Denk aan ABS of het automatisch inparkeren. In het openbaar vervoer en in de goederenlogistiek komen al volledig geautomatiseerde systemen voor, die meestal werken in een afgeschermde omgeving. Automatisch rijden in gemengd verkeer kan een interessante optie zijn om rijden voor mensen makkelijker veiliger en meer efficiënt en toegankelijk te maken.

Om dat mogelijk te maken zijn er nog veel technische ontwikkelingen nodig op het gebied van aansturing van het voertuig, het waarnemen van de omgeving en het voorspellen van verkeerssituaties. Daarnaast zijn de acceptatie van automatisch rijden voor gebruikers en de inbedding van automatische voertuigen in het verkeer en vervoersysteem grote uitdagingen. Het gaat daarbij om interactie tussen verkeersdeelnemers en het reageren op onvoorspelbare omgevingen. Dit is moeilijk te simuleren of te onderzoeken in een reguliere lab-omgeving: onderzoeken in levensechte situaties zijn daarvoor essentieel.

Onderzoek in verschillende omgevingen

Het RADD biedt aan kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid de faciliteiten om producten, concepten of modellen te toetsen en verkeer waar te nemen in verschillende omgevingen variërend van een gesloten omgeving (afgesloten testterrein, traject), een semi-gesloten omgeving (terrein met gereguleerde toegang) tot en met testen op de openbare wegen en rond en op de campus. Op de Green Village in Delft (www.thegreenvillage.org) heeft het RADD een testtrack met bewegwijzering, stoplichten, oversteekplaats en een garagebox.

Eenmaal deze testfases ontgroeid, kan de stap gemaakt worden naar een van de ‘fieldlabs’ in de regio Zuid Holland waar de verschillende systemen over een langere periode worden gemonitord en onderzocht.

Het RADD maakt de weg vrij om volgende stappen te nemen in het onderzoek naar automatisch rijden. Resultaten verkregen in het Researchlab zijn open voor maximale kennisdeling- en opbouw. Het onderzoek naar automatisch rijden van de TU Delft focust zich op 5 thema’s:

  • Interactie met / en acceptatie door de gebruiker
  • Automatisch rijden in het openbaar vervoer
  • Automatisch rijden in het goederentransport
  • Interactie met niet-automatische weggebruikers
  • Inpassing in verkeerssysteem

Initiatiefnemers van het RADD zijn TU Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Het Researchlab is onderdeel van het Fieldlab Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en MKB-ondernemers in de regio.
De samenwerkende partijen in het Fieldlab AVLM hebben de ambitie de regio te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend onderzoeks- en praktijkgebied voor automatisch vervoer. En daarmee bij te dragen aan een duurzame economische groei, meer werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid en efficiëntie van het totale vervoerssysteem in de regio. Daarnaast stimuleert het Researchlab de energietransitie naar duurzame energiebronnen in Zuid-Holland.

Interesse?

Neem contact met ons op!

Contact