menu

Projectteam

Het projectteam van het RADD

Aan de experimenten met automatisch vervoer in levensechte situaties werken op het Researchlab Automated Driving Delft onderzoekers samen om aan makkelijk, veilig, efficiënt en automatisch vervoer van A naar B. Wij stellen het team graag aan u voor.

Bart van Arem

TU Delft hoogleraar Transport Modelling, hoofd van de afdeling Transport & Planning en voorzitter Transport Instituut

Bart van Arem is hoofd van de afdeling Transport en Planning en directeur van het TU Delft Transport Institute. In 2009 is hij benoemd tot hoogleraar Vervoersmodellering aan de Technische Universiteit Delft.

Bart van Arem behaalde zijn MSc (1986) en PhD (1990) toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente. Van 1991 tot 2009 werkte bij TNO en van 2003 tot 2012 was hij parttime verbonden als hoogleraar aan de Universiteit Twente.

Onderzoek
Kunnen intelligente voertuigen helpen het fileprobleem op te lossen? De verwachtingen van intelligente voertuigen zijn hoog, maar het antwoord op deze vraag is verre van eenvoudig. Het onderzoek richt zich vooral op het analyseren en modelleren van de implicaties van het gebruik van intelligente voertuigen. Deze implicaties variëren van menselijke factoren tot de verkeersstroom op wegen en netwerken. Het onderzoek omvat een sterk modellerende en simulerende component die waar mogelijk is gebaseerd op empirische gegevens afkomstig van de toepassing van onze testvoertuigen en rijsimulatoren.

Arjan van Binsbergen

TU Delft secretaris Transport Instituut en Researchlab Automated Driving Delft

Arjan van Binsbergen is secretaris van het TU Delft Transport Institute. Hij was daarvoor actief als zakelijk directeur van Onderzoekschool TRAIL en lid van het managementteam van het BSIK programma ‘Transitie Duurzame Mobiliteit’. In deeltijd is hij lid van het managementteam van JPI Urban Europe. Arjan studeerde verkeerskunde en planologie (MSc, 1992), was daarna enige jaren actief als onderzoeker bij de TU Delft en behaalde daar zijn PhD op het gebied van goederenvervoer in stedelijke distributie (2001).

Aandachtsgebieden
Arjan werkt aan het verbinden van verschillende (wetenschappelijke) disciplines en aan samenwerking tussen bedrijven, overheden en de kenniswereld. Inhoudelijk is hij vooral geïnteresseerd in duurzame mobiliteit en goederenvervoer, vooral in stedelijke gebieden. Hij meent dat elektrisch automatisch openbaar en goederenvervoer kunnen bijdragen aan duurzamere steden en de beschikbaarheid van vervoer kan vergroten voor mensen die zelf niet over een auto kunnen of willen beschikken. Automatische (personen-) auto’s kunnen ook helpen de verkeersveiligheid te verbeteren, waardoor de leefomgeving in steden verbetert.

Er zijn echter nog heel veel ontwikkelingen nodig om automatisch rijden betrouwbaar en grootschalig toe te kunnen passen, we moeten nog heel veel leren over de interactie tussen automatisch en niet-automatisch rijden en over hoe automatisch rijden functioneel in te passen in het totale vervoersysteem.

Winnie Daamen

TU Delft universitair hoofddocent, afdeling Transport & Planning

Winnie Daamen is sinds juni 2013 Universitair Hoofddocent in verkeerstroomtheorie en de simulatie van voertuig-, voetgangers- en vaartuig stromen op de afdeling Transport & Planning van de TU Delft.

Belangrijkste onderzoeken en expertises

  • Proefschrift ‘Modeleren van passagiersstromen in openbare transferia’
  • Vervolgonderzoeken voetgangers
  • Verkeersstroomtheorie en de simulatie van voertuig- en vaartuigverkeer
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van een conceptueel model van voertuigen op smalle stroken

Achtergrond
In 1998 startte Winnie met haar proefschrift ‘Modeleren van passagiersstromen in openbare transferia’ en werkte ze aan de analyse van verkeerssystemen. Dit bevatte specifiek de verschillende typen voetgangersgedrag zoals lopen, routekeuze, activiteitenkeuze en de keuze van de locatie van de activiteit in transportfaciliteiten.

In de jaren daarna vervolgde Winnie haar onderzoek naar voetgangersonderzoek en het modelleren daarvan. Ze paste nieuwe dataverzameling technieken toe in de vorm van laboratoriumexperimenten in een verscheidenheid aan onderwerpen (algemeen loopgedrag, gedrag bij in- en uitstappen, gedrag in en rondom draaideuren, instappen van gehandicapte personen en de capaciteit van nooddeuren) en optimaliseerde deze. Met gebruik van trajectorieëndata dat was afgeleid van de experimenten was ze betrokken bij de formulering van nieuwe theorieën en verdere uitbreiding van het voetgangerssimulatieprogramma Nomad en de kalibratie van zijn parameters.

De laatste paar jaar breidde Winnie haar expertise uit naar verkeersstroomtheorie en de simulatie van voertuig- en vaartuigverkeer. Ze onderzocht empirische data over het gedrag bij invoegen.

Op dit moment werkt ze aan een theorie om het invoeggedrag te voorspellen bij opritten. Een ander onderzoek bevat de ontwikkeling van een conceptueel model van voertuigen op smalle stroken. In samenwerking met de afdeling Hydraulic Engineering is Winnie betrokken bij de data-analyse en theorie en modelontwikkeling voor het bestuderen en voorspellen van het passeren van individuele vaartuigen in havens en waterwegen met behulp van gelijke simulatietechnieken als zijn toegepast bij voetgangersverkeer.

Riender Happee

TU Delft universitair docent, afdeling Transport & Planning

Riender Happee is universitair docent op de faculteiten Werktuigbouw & Civiele techniek van de TU Delft. Tevens is hij visiting professor bij de Technische Universität München.
Hij coördineert projecten als “Human Factors of Automated Driving”, “WEpods autonomous driving in the province of Gelderland”, “From Individual Automated Vehicles to Cooperative Traffic Management”, “Truck Merging Support – a Step towards Autonomous Driving”, “Standardized Self-diagnostic Sensing Systems for Highly Automated Driving”. Ook draagt hij bij aan de projecten “Safe interaction of automated vehicles with vulnerable road users”, “Motorcycle Rider Integrated Safety”.

Riender studeerde Werktuigbouwkunde (MSc, 1986 & PhD, 1992) bij de TU Delft en onderzocht verkeersveiligheid bij TNO Automotive (1992-2007).

Aandachtsgebieden
Riender coördineert Automotive onderwijs en onderzoekt op de faculteit Werktuigbouw in afstemming met andere faculteiten. Zijn focus is Human Factors van automatische voertuigen, veilige en acceptabele interactie met de “bestuurder” en andere weggegebruikers. Vanuit zijn biomechanische expertise, richt hij zich op motion perceptie en comfort.

Alwin Bakker

Kwartiermaker Researchlab Automated Driving Delft (2017) en FMP (2021)

Alwin is een ambitieuze resultaatgerichte teamwerker die voortdurend op zoek is naar prikkels en uitdagingen. Door het scheppen van een vertrouwensband probeert hij mensen net dat beetje extra te laten geven.

Hij haalt zijn genoegdoening uit nadenken over de nieuwe rol van de overheid en de doorwerking daarvan op de korte termijn in de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast maakt hij het onmogelijke mogelijk.

Zijn doel is het creëren van een gevarieerde en boeiende werkomgeving met veel perspectief en eigen verantwoordelijkheid. Deze houding maakte het mogelijk om een complex en baanbrekend project als WEpod in 2017 in korte tijd van de grond te krijgen en wereldwijd op de kaart te zetten. Sindsdien zet hij zijn werk voort met partner Joop Veenis voor kennis- en innovatiemanagement in www.thefuturemobility.network.

Belangrijkste relevante ervaring

  • +15 jaar ervaring met beleidsprocessen en productinnovatie
  • Afgelopen vijf jaar betrokken bij innovatie en realisatie automatisch rijdende voertuigen
  • Vooral ervaring met overheidsbeleid, implementatie en motivatie