menu

Lopende Experimenten

Lopende Experimenten

Om het RADD te blijven verzorgen van nieuwe ideeën en technologieën faciliteert het RADD onderzoeken op het gebied van autonoom vervoer. Dit gebeurt simultaan voor meerdere experimenten op verschillende locaties.

Op deze pagina heeft u een overzicht van alle testlocaties en de op dit moment lopende experimenten.

Testlocatie 1 – De Leeghwaterstraat, TU Delft Campus

Omschrijving Testlocatie:

De Leeghwaterstraat is een zogeheten fietsstraat, waar auto’s ‘te gast’ zijn. In Nederland zijn in de loop der jaren aardig wat van deze fietsstraten geplaatst, maar er is weinig bekend over het gedrag van weggebruikers op dit soort fietswegen. Juist om deze reden heeft het RADD een permanente testopstelling geplaatst bij de Leeghwaterstraat, om zo de stroom van fietsers en automobilisten te kunnen analyseren.

Bij de experimenten op de Leeghwaterstraat zal het RADD dieper ingaan op het gedrag van weggebruikers: hoe gedragen fietsers zich ten opzichte van elkaar, en hoe veranderd dit als er auto’s in het spel komen? En wat als deze auto’s zelfstandig rijden? Dit zijn maar een paar vragen die op het living lab bij de Leeghwaterstraat onderzocht zullen worden.

Experimenten:

  • De sensoren aan de Leeghwaterstraat worden geactiveerd op vrijdag 5 juli 2019. In deze tijdsperiode zullen we fietsertrajecten verzamelen, bestaande uit de posities van fietsers langs de Leeghwaterstraat over een bepaalde tijd. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

De trajecten worden gebruikt om inzicht te krijgen in het fietsgedrag in zogenaamde Fietsstraten gebieden waar fietsers de belangrijkste gebruikers zijn en auto’s voorrang moeten geven aan fietsers. In het bijzonder doen we onderzoek naar de interactie tussen fietsers met auto’s of met andere fietsers. Op de kruispunten zullen we zien hoe prioriteit wordt gegeven en op de Leeghwaterstraat zullen we onderzoeken wanneer fietsers ontwijken en hoe hun snelheden zullen worden bijgesteld tijdens het inhalen of het passeren. De trajecten zullen worden gebruikt om een nieuw simulatiemodel te kalibreren, ontwikkeld door gastdocent Samer Hamdar (George Washington University).

Neem voor meer informatie contact op met info@raddelft.nl.

 

Testlocatie 2 – The Green Village

Omschrijving Testlocatie:

Naast de sportvelden van de TU Delft ligt een klein stukje grond, half omringd door water en half omringd door parkeerplaatsen. Het lijkt misschien alsof het een gewoon stukje campus is, maar is meer gaande dan op het eerste gezicht lijkt: Dit stukje grond is The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties. Op deze plek worden verschillende innovatieve en duurzame technologieën getest, om zo de duurzame innovatie te versnellen. De gemeente Delft heeft dan ook voor dit gebied een flexibel Omgevingsplan opgesteld, waardoor experimenten sneller en gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden.

Op The Green Village voert het RADD momenteel de meeste van haar experimenten uit. Door het flexibele Omgevingsplan kunnen (semi-)autonome voertuigen sneller het terrein op en getest worden.

Experimenten:

  • System Tests Prius: Frank Everdij, een wetenschappelijke software ontwikkelaar voor de 3mE faculteit van de TU Delft, is momenteel bezig met verschillende tests met de systemen van de Prius van het RADD.