menu

FAQ

Kan een automatisch voertuig anticiperen op plotselinge veranderingen?

Afhankelijk van het onderzoek of de test wordt een voertuig gekozen en ingezet. Per voertuig verschilt het in welke mate deze zelfstandig moet rijden. Soms is autopilot voldoende. Een andere keer moet deze volledig automatisch zijn. Afhankelijk van het niveau van automatisering kan het voertuig zelfstandig anticiperen en reageren op het gedrag van medeweggebruikers.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen, vinden de testen in de eerste fases plaats in een gecontroleerde omgeving. Dat wil zeggen dat onderzoekers, technici en eventueel verkeersleiders op een vooraf goedgekeurde locatie aanwezig zijn. De medeweggebruikers zijn tevens vooraf goed geïnstrueerd.

In latere fases worden tests in de openbare ruimte en in openbaar verkeerssituaties gedaan. Medeweggebruikers worden via bebording geïnformeerd over de testsituatie. Dergelijke testen worden vooraf getoetst bij de verschillende instanties zoals de gemeente Delft, de RDW en de ethische commissie van de TU Delft.