menu

Projectverloop

Verloop realisering RADD

Het uitvoeren van tests en onderzoeksprogramma’s vindt plaats in een drietal fases. Hieronder leest u wat deze fases omvatten.

Fase 1 – de basis

Doel

Het opleveren van een veilige route met een monitoringssysteem. Klaar voor onderzoek met automatisch vervoer.

Timing

Gewenste oplevering is voor de zomer van 2017.

Omschrijving fase

Bij oplevering van deze fase is er sprake van een testomgeving met zeer beperkt gemengd verkeer. De eerste fase omvat het realiseren van de basis monitoring infra en de voorzieningen die nodig zijn om met testen, metingen en observaties van start te kunnen gaan. De eerste fase richt zich vooral op het:

 • Organiseren van het Researchlab
 • Verzamelen van middelen en data ter voorbereiding van het échte praktijkonderzoek
 • Verkrijgen van commitment
 • Regelen van vergunningen en ontheffingen
 • Ontwikkelen van procedures voor het kunnen doen van testen (o.a. ethische toets, verzekeringen)

Fase 2 – onderzoeken in veilige situaties

Doel

Het onderzoekswerk op de veilige route kan beginnen. Automatisch rijdende voertuigen worden geïntroduceerd in rustig rijdend verkeer.

Timing

Gewenste oplevering is eerste kwartaal 2018.

Omschrijving fase

In de tweede fase wordt de basisvoorziening uitgebreid naar het volledige campusterrein. Waar een veilige route met monitoringsystemen voor automatische voertuigen wordt gecreëerd. In deze fase kan het echte onderzoekswerk beginnen. De tweede fase richt zich vooral op het:

 • Introduceren van automatisch rijdende voertuigen in rustig rijdend verkeer
 • Testen van ongelijkvloerse kruisingen (tram/busbaan en fietspad)
 • Geschikt maken van de infra voor langzaam verkeer geschikt voor kleine automatisch rijdende voertuigen
 • Onderzoeken van fondsen (de voorzieningen komen in beheer en in exploitatie bij een daarvoor op te richten entiteit)
 • Aanvragen van fondsen voor korte en langere termijn

Fase 3 – onderzoeken in complexe situaties

Doel

Automatisch rijdende voertuigen begeven zich nu in meer complexe en drukke verkeerssituaties.

Timing

Gewenste oplevering is voor de zomer van 2018.

Omschrijving fase

De derde fase is de uitbouw naar het einddoel: het onderzoeksterrein wordt uitgebreid tot buiten de campus en er wordt verbinding gelegd met het OV-knooppunt Delft-Zuid. De derde fase richt zich vooral op het:

 • Introduceren van automatisch rijdende voertuigen in complexe en drukke verkeerssituaties
 • Realiseren van een aantal afgesloten testterreinen

Evaluatie

Na elke fase vindt er een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie is er een beslismoment, waar op basis van behaalde resultaten het vervolg wordt bepaald.