menu

Project

Automatische voertuigen in goederendistributie / ‘laatste meters’ in het goederenvervoer

De ‘laatste meters’ in het vrachtvervoer worden gezien als een complex, en daarom duur en inefficiënt deel van het logistieke systeem. Daarom zijn er ideeën ontwikkeld om automatische goederendistributievoertuigen (‘pods’) in te zetten om goederen tot bij het bestemmingsadres te brengen.

Voorziene uitkomsten

Met experimenten kan de systeem-effectiviteit (operationele snelheid, efficiency, reactietijden, wachttijden) worden bepaald. Afhankelijk van systeemkarakteristieken, zoals het hebben van vaste of flexibele laad/lospunten, vaste of variabele routes en het al dan niet rijden in gemengde verkeerssituaties.

Kenmerken experiment

  •     Realistische omstandigheden
  •     Verschillende systeemconfiguraties
  •     Langere periode