menu

Project

Het functioneren van automatische voertuigen onder verschillende omstandigheden

Er zullen verschillende soorten automatische voertuigen ontwikkeld worden voor specifieke functies. Denk aan voertuigen voor het afleveren van vracht, openbare vervoermiddelen en automatische personenauto’s.

De functionele testen van automatische voertuigen vinden plaats in allerlei verschillende omstandigheden. Zoals de kwaliteit van de infrastructuur, weersomstandigheden en verkeersomstandigheden. Dit alles wordt afgezet tegen de gevraagde functionaliteit.

De verschillende omstandigheden zijn:

  • De plaatsbepaling en rijkarakteristieken: snelheid, versnellen, remmen, rijden door bochten.
  • De detectie en besturingskarakteristieken: het vermogen stilstaande en bewegende objecten te herkennen, passende acties te nemen, detectie van infrastructuren, vinden van rijpaden en routes.
  • De interactie met verkeersborden, signaleringssystemen en verkeersmanagementsystemen.

 

Voorziene uitkomsten

Experimenten zullen zowel betrekking hebben op de capaciteiten van de voertuigen als op de functionaliteit (het zinvol samenwerken van de verschillende technische en software systemen) in normale en exceptionele omstandigheden.

Accuratesse van detectiesystemen, de kwaliteit van de besturingssystemen (responsetijd, correctheid van acties), betrouwbaarheid, duurzaamheid en voertuigfunctionaliteit vormen de typische typerende evaluatie-aspecten.