menu

Project

Interactie tussen automatische voertuigen en overig verkeer

Een belangrijk doel van het onderzoek naar automatisch rijden is het automatisch rijden in gemengde verkeerssituaties. Dus in situaties waar automatische voertuigen moeten interacteren met niet-geautomatiseerd verkeer (auto’s, fietsers, voetgangers).

Voorziene uitkomsten

Onderzoek richt zich op hoe automatische voertuigen moeten reageren op ander verkeer, maar ook omgekeerd. Dus hoe ander verkeer zal reageren op automatische voertuigen. Met name over dat laatste is nog maar weinig experimentele data bekend.

Een interessante vraag daarbij is in hoeverre een leereffect optreedt. Gaat ander verkeer ‘wennen’ aan automatische voertuigen en welke effecten heeft dat op het verkeersgedrag?

Typische aspecten om te evalueren zijn de feitelijke veiligheid en de (subjectieve) veiligheidsbeleving, de infrastructuurcapaciteit, de operationele snelheid, de reissnelheid etc.

Kenmerken experiment

  •     Grote variëteit wegconfiguraties
  •     Grote variëteit verkeerssituaties
  •     Testlocaties
  •     Realistische omstandigheden
  •     Langere periode