menu

Project

Automatische voertuigen als onderdeel van het openbaar vervoersysteem

Automatische voertuigen kunnen worden ingezet in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in het natransport tussen belangrijke OV knooppunten en bestemmingsgebieden.

Voorziene uitkomsten

Experimenten kunnen helpen om (meer en beter) empirische gegevens te verkrijgen over het functioneren van systemen in verschillende uitvoeringen. Er is al ruime ervaring met punt-punt vervoer (‘shuttle’ diensten) over vaste routes en met vaste halteplaatsen, zoals in automatische metro’s en people movers. Maar er zijn veel minder gegevens over de systeemprestatie van vraag gestuurde systemen met variabele routes en haltes en met systemen die in (gedeeltelijk) gemengde verkeerssituaties werken.

Experimenten kunnen inzicht geven in de systeemprestatie (operationele reissnelheid, systeemcapaciteit, reactie- en wachttijden), afhankelijk van de systeemconfiguratie, de vrijheidsgraden in de routering en de verkeerscondities.

Kenmerken experiment

  •     Realistische omstandigheden
  •     Verschillende locaties
  •     Langere periode