menu

Project

Verkeersnetwerk prestaties en verkeersmanagement Interregionaal Recherche Team automatische voertuigen

Netwerkeffecten van de introductie van automatische voertuigen in het verkeerssysteem zijn tot op heden hoofdzakelijk ingeschat met modellen en simulatiestudies. De schattingen hiervan lopen behoorlijk uiteen en zijnĀ onder andere afhankelijk van de penetratiegraad van automatische voertuigen.

Voorziene uitkomsten

Experimenten zijn nodig om deze simulaties en modellen beter te valideren. Ook over de interactie van verkeersmanagement(systemen) en automatische voertuigen zijn nog weinig empirische gegevens beschikbaar.

Lopend onderzoek

Bikesim

Een manier om de prestatie van het verkeersnetwerk te verbeteren is door middel van fietsers voorzien van snelheidsadvies (of getoond in een andere vorm) tijdens de rit via een app. Het probleem in Nederland is dat verkeerslichten regelen op basis van verkeersaanbod en dat daardoor het lastig is vooraf te voorspellen hoe lang je staat te wachten.

In samenwerking met Technolution en de gemeente Rotterdam worden de mogelijkheden verkend voor een applicatie die in staat is om reistijden voor fietsers te kunnen aangeven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van data uit verkeerslichten.

 

Kenmerken experiment

  •     Omvangrijke netwerken
  •     Langere periode