menu

Project

Verkeersnetwerk prestaties en verkeersmanagement Interregionaal Recherche Team automatische voertuigen

Netwerkeffecten van de introductie van automatische voertuigen in het verkeerssysteem zijn tot op heden hoofdzakelijk ingeschat met modellen en simulatiestudies. De schattingen hiervan lopen behoorlijk uiteen en zijnĀ onder andere afhankelijk van de penetratiegraad van automatische voertuigen.

Voorziene uitkomsten

Experimenten zijn nodig om deze simulaties en modellen beter te valideren. Ook over de interactie van verkeersmanagement(systemen) en automatische voertuigen zijn nog weinig empirische gegevens beschikbaar.

Kenmerken experiment

  •     Omvangrijke netwerken
  •     Langere periode