menu

Partner

Partner Ondernemersfonds Delft

Het ondernemersfonds geeft financiering voor het ombouwen van een bestaande Renault Twizy naar een automatisch rijdend vervoersysteem.

Dit valt uiteen in 3 samenhangende ontwikkellijnen:

  1. pilot voor geavanceerde ‘hospitality’ vervoerservice – automatische Twizy

De al beschikbare Twizy moet geschikt gemaakt worden voor automatisch rijden (lage snelheid, zonder passagier, in gemengd fietsverkeer). Hiertoe werken HHS, TU Delft, Renault en anderen samen bij de technische ontwikkeling en met ProRail voor de feitelijke inzetbaarheid.

  1. voorbereidende testen voor toekomstige inzet automatische shuttles

T.b.v. de researchlab(s) zullen monitoring- en meetsystemen en data verwerkingssystemen worden geïnstalleerd langs routes waar automatische voertuigen zullen gaan rijden. De Twizy voertuigen moeten hierin ingepast worden.

  1. Fietsen/smart sensors

De Twizy gaan uiteindelijk interacteren met fietsers en voetgangers en zo kunnen stromen worden geoptimaliseerd richting het campusterrein.

 

Om deze drie ontwikkellijnen gefaseeerd neer te zetten wordt intensief samengewerkt tussen De Haagse Hogeschool, lectoraten, TU Delft, meerdere faculteiten, de Delftse MKB-onderneming Accenda (partij in het ontwikkelen van elektrisch vervoer en mechatronica en sensoriek in voertuigen) en GreenVillage. Het automatiseren van de Twizy valt onder supervisie van het researchlab automated driving van de TU Delft, Het researchlab werkt hierin samen met de Haagse Hogeschool en Accenda voor de de technische projectleiding. De Twizy blijft eigendom van de TU Delft. Renault, Prorail (deelnemer in project 100%EVD2D) hebben medewerking toegezegd als ook de MRDH die op RNE-AVLM samen met InnovationQuarter inzet. Het is een project en pilot in de triple helix van kennis/onderwijs, kaders/overheid en ondernemen waarbij zoveel mogelijk Delftse ondernemers worden betrokken. Het betreft een zichtbaar product en schaalbaar! Het programma NEXT Economy zet in op het bevorderen van expertise, talent en werkgelegenheid in de regio. Innovatie en R&D vanuit de TU Delft en De Haagse Hogeschool.