menu

Partner

Partner Hogeschool Rotterdam

Het lectoraat Future Mobility van het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool Rotterdam (HR) is onderzoekspartner in SURF STAD en wil samen werken met het Field Lab Automated Vehicle Last Mile (AVLM) & Research Lab automated driving Delft (RADD). Naast praktijkgericht onderzoek met de TU-Delft op het gebied van ‘Demonstrators and Case Studies’ voor SURF STAD, streven we naar verdere samenwerking op het gebied van praktijkgericht onderzoek of innovatieprojecten. Hierbij zijn bij het FL AVLM & RADD ook andere regionale kennispartners, zoals de Haagse Hogeschool, betrokken.

 

Verder is de HR op het thema automatisch rijden partner in het SIA Raak Pro INTRALOG project en de praktische toepassing van automatisch rijdende vrachtvoertuigen onderzoekt. Hiervoor is een kennisuitwisselingsovereenkomst tussen STAD en INTRALOG met de partijen HR, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de TU-Delft in de maak.