menu

Partner

Partner Gemeente Schiedam en Vlaardingen

Ten eerste is er samen met Vlaardingen een plan ontwikkeld om met de nieuwste generatie autonome voertuigen een AV-pendel te realiseren op een gescheiden busbaan tussen de metrostations Vlaardingen-Oost en Schiedam Vijfsluizen: de metroshuttle. (SAE level 4 automation op eigen baan), die de geplande busshuttle zou vervangen.  Twee belangrijke innovaties zijn voorzien: een gezamenlijke control-room met de Rivium Parkshuttle in Capelle aan den IJssel en het kruisen van een relatief druk –met verkeerslichten geregeld- kruispunt, de op/afrit van rijksweg A4. Momenteel ligt besluitvorming naar de volgende projectfase voor.

 

Het tweede project LOAV is in de opstartfase. Het betreft  een uitgebreide pilot door de gemeente en partners bedrijfsleven, naar de praktische haalbaarheid van een snelle roadmap (3-5 jaar ) voor de invoering van autonoom rijdend (SAE level 4,5) oproepgestuurd vervoer als aanvulling op het reguliere (hoogwaardig) OV. Het systeem zal op geschiktheid getest en ontwikkeld worden voor  (alle) stedelijke hoofdwegen, buurtwegen en ontsluitingswegen in bedrijventerreinen. De test wordt verricht met 6-10 voertuigen in Schiedam, mogelijk aangevuld met Vlaardingen en Maassluis tot 15-25 voertuigen. Het vervoersysteem maakt onderdeel uit van het MaaS concept. Ook ritacceptatie en rittenplanning maken deel uit van de ontwikkeling. In de test- en ontwikkelfase is sprake van “lerende voertuigen” en menselijke besturing.  Zo worden software en hardware intensief getest en verbeterd, en kan de automaat de verkeerssituaties op dit type wegen beter en veiliger aan dan de menselijke bestuurder. Op dit moment wordt gewerkt aan een consortium van betrokken partijen voor de uitvoering van dit project. Indien de test- en ontwikkelfase slaagt – en wordt toegelaten, is het systeem algemeen toepasbaar in stedelijk gebied als (rendabel) aanvullend (openbaar) vervoer. Er zijn onderzoeks- en ontwikkelvragen geformuleerd op gebied van a) (voertuig)techniek, verkeersafwikkeling, veiligheid en wetgeving, b) reizigerskwaliteit en logistieke optimalisatie en c) maatschappelijke betekenis, die in wisselwerking met het RADD een vervolg kunnen krijgen.