menu

Partner

Partner Gemeente Rotterdam

Rotterdam wil zich profileren op het gebied van zelfrijdend vervoer, waarbij de vraag centraal staat wat zelfrijdend vervoer kan betekenen in het licht van de stedelijke doelstellingen die worden nagestreefd. Welke bijdrage kan zelfrijdend vervoer leveren om Rotterdam een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad te laten zijn? De gemeente Rotterdam heeft een sterke relatie met de projecten Rotterdam The Hague Airport en Vervoersknoop Rivium/ Campus. Daarnaast wil de gemeente Rotterdam zich komende jaren richten op de (eigen) onderzoekscases Merwe-/Vierhavens (goederendistributie en woonwijk van de toekomst), Wilhelminapier (testlocatie voor zelfrijdend voertuig in stedelijk gebied), stadslogistiek binnenstad en de doorontwikkeling van de onderzoekscase Oude Noorden (studie naar kansen van zelfrijdend vervoer in vooroorlogse stadswijken). Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waarbij overheid en wetenschap samen hebben gekeken welke onderzoeken ze op korte termijn zouden willen oppakken. De volgende drie projecten zijn hierbij als kansrijk omschreven en worden op de korte termijn verder uitgewerkt:

  1. Slimme fietsen: faciliteren in de snelste route op het netwerk door prioritering te geven bij verkeerslichten op de Schiekade.
  2. Automatische voertuigen: interactie tussen automatische voertuigen (shuttle) en niet automatische voertuigen op de Wilhelminapier.

Last mile delivery met automatische systemen: test met automatische bezorgsystemen op de last mile op de Wilhelminapier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezorgplatform (Domino’s, Post NL).