menu

Partner

Partner Gemeente Rijswijk

De grootste Rijswijkse businessparks Plaspoelpolder, Broekpolder en Hoornwijck zijn uitstekend ontsloten door de verlengde A4 en A13. Er is echter sprake van een mismatch tussen het economische profiel van Rijswijk binnen de regionale economie en de OV-ontsluiting van Rijswijk. Als onder andere door de gebiedstransformatie van de Plaspoelpolder naar een gemengd stedelijk gebied de verkeers- en parkeerdruk de komende jaren toeneemt, acht Rijswijk het maatschappelijk en economisch het wenselijk om de OV-ontsluiting te versterken en het gebruik van OV te stimuleren. Rijswijk onderzoekt de mogelijkheden om de OV-ontsluiting te versterken en neemt daarin een automatisch vervoer mee in het onderzoek.

 

In het kader van Nationaal Smart City Living Lab vinden in Rijswijk verschillende tests plaats met sensoren. De samenwerking met het RADD kan daar een nuttige aanvulling op zijn.