menu

Partner

Partner Gemeente Leiden

De gemeente Leiden is initiatiefnemer voor projecten op het gebied van autonoom vervoer samen met lokale stakeholders, met als doel het ontwikkelen van kennis op het gebied van autonoom vervoer op first and last mile vervoer.

Om autonoom vervoer op termijn als volwaardige oplossing in te kunnen zetten in het verkeerssysteem is het van belang dat er voldoende plekken zijn waar getest kan worden. Dit met als doel de technologie de mogelijkheid te geven tot wasdom te komen. Dit is niet een taak van alleen de overheid of alleen het bedrijfsleven. De gemeente Leiden spant zich samen met lokale stakeholders in om de kennisvragen rondom de  technologie in te vullen.

Het Bio Science Park (BSP) in Leiden wil de ruimte bieden aan innovatieve concepten om zich in de praktijk te bewijzen en biedt hiervoor een  testruimte, waarbij de concepten op termijn de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen tot een gedegen oplossing voor het vervoersvraagstuk op de last mile. Speciale onderzoeksvragen voor het BSP zijn het vervoer van minder valide doelgroepen van en naar het ziekenhuis en het integreren van rotondes met gemengd verkeer in routes van automatisch vervoer.