menu

Partner

Partner Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag onderzoekt in 2017 en 2018 de haalbaarheid van AVLM voor het gebied De Binckhorst. Dit gebied is volop in transformatie van bedrijventerrein naar gemengde stadswijk aan de rand van het centrum van Den Haag. Gezien deze ontwikkeling zal de bereikbaarheid van het gebied per openbaar vervoer de komende jaren sterk moeten verbeteren. De Last Mile tussen de Binckhorst en de stations Voorburg, Den Haag Hollandspoor en Den Haag Centraal kan mogelijk ingevuld worden door een AV systeem. Onderzoek wordt gedaan naar de vervoerwaarde, verkeerssituaties, ruimtelijke en juridische inpassing/afstemming, exploitatie en financieringsbronnen. Voor mogelijke praktijktests wordt gedacht aan de samenloop van automatisch vervoer met de vele fietsers, een kort testtraject over een 30km weg tussen een bedrijvenlocatie en een bestaande bushalte, of een automatische watertaxi over de Trekvliet.