menu

Partner

Partner Gemeente Delft

Het RADD bevindt zich op het campusterrein van de TU Delft en daarnaast is er een testterrein op de Prinses Beatrixlaan. De gemeente Delft is actief betrokken bij de realisatie van het RADD inclusief een financiële bijdragen van 60.000 euro voor het plaatsen van onder andere de benodigde bebording en markering. In het verkrijgen van de verschillende testvergunningen ondersteund de gemeente Delft de TU bij de gesprekken met de RDW. De gemeente heeft hierdoor inmiddels voor Nederland unieke kennis opgedaan. Ook de komende periode ondersteund Delft ons bij het verkrijgen van een zogenaamde onderzoeks ontheffing waardoor sneller onderzoek mogelijk is op het campusterrein en de doorlooptijd van onderzoeken op de openbare weg aanzienlijk zal verkorten. De gemeente Delft ondersteund daarnaast de onderzoekslijnen van de TU Delft.  Binnen het zogenaamde SEP lighthouse voorstel hebben de gemeente Delft en de TU Delft afgesproken samen de ontsluiting van Delft Zuid richting de campus op te pakken het gaat hierbij om het inzetten van tien automatische Twizy. Na de zomer weten we of het voorstel is gehonoreerd.