menu

Partner

Partner De Haagse Hogeschool

De Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving van De Haagse Hogeschool werkt als kennisinstelling al enige tijd samen met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsconcepten en autonoom vervoer door inzet van studenten en onderwijs. Dit heeft geleid tot de succesvolle opzet van de doorlopende minor URBINN, een toegepast mobiliteitsprogramma met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de duurzame mobiliteitstromen in stedelijk gebied, specifiek in Delft, en het ontwikkelen van brede en tegelijkertijd specialistische kennis op dit gebied.

De Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving ziet mooie kansen voor verdere samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en start-up’s in het Researchcenter Autonomous Driving Delft (RADD) en wil graag samenwerken aan de kennisontwikkeling, funding en co-creatie. Wij ondersteunen dit initiatief dan ook graag met inzet van studenten en kennis vanuit innovatieve mobiliteitsconcepten en autonoom vervoer. Het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse Hogeschool support deze samenwerking en zal waar nodig dit aan onderzoek koppelen.

Dit en een mogelijke transitie van URBINN en RADD biedt de mogelijkheid om technische- en duurzaamheid- kennis direct in te zetten in de praktijk. Dit vergroot de slagkracht van beide initiatieven en versnelt innovatie en de mogelijkheden tot funding. De Haagse Hogeschool en de TU Delft, en daarmee het RADD, trekken voor een langere periode samen op in communicatie, programmering en kennisontwikkeling ter bevordering van toegepaste projecten en onderzoeksmogelijkheden in autonoom rijden; direct zichtbaar startend op de opening van het RADD op 27 juni 2017.

Lees meer over URBINN.