menu

Partner

Partner BUas – Breda University of Applied Sciences

De BUas – Breda University of Applied Sciences –  heeft de ambitie om nationaal en internationaal een toonaangevende kennisinstelling te blijven in het speelveld van mobiliteit, stedenbouw en logistiek. Vanuit die optiek is het van belang het onderzoek en onderwijs dat door de BUas wordt aangeboden inspeelt en aansluit bij de ontwikkelingen in de markt. Dat vereist van ons dat we met de kennis van docenten en onderzoeken anticiperen op de veranderende wereld. Automated vehicles en automated driving spelen een grote rol in de toekomstige mobiliteits- en logistieke wereld, zowel vanuit het perspectief van het voertuig als vanuit het perspectief van de gebruiker en de omgeving.

De ontwikkelingen binnen AVLM en RADD sluiten goed aan op drie academie brede onderzoeksthema’s de BUas recent heeft vastgesteld. Eén van deze thema’s betreft People and Goods on the Move (PG Move), waarmee de BUas in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen projecten en onderzoeken wil uitvoeren in het verplaatsingsgedrag van voertuigen, personen en goederen. Ontwikkelingen als big data, automated driving, verduurzaming en mobility as a service, allen op het gebied van logistiek en mobiliteit, passen hier prima in. Onder deze vlag willen we samen met overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven projecten en onderzoeken uitvoeren die aansluiten bij de kerncompetenties van de BUas op het gebied van Mobiliteit, Logistiek, Hospitality of Gaming, bijvoorbeeld middels de inzet van Virtual Reality of Augmented Reality.

Voor meer informatie over de BUas kunt u terecht op de website, of kunt u kijken op de volgende social media accounts: LinkedIn, Facebook of Instagram.