menu

Partner

Partner AON

In de whitepaper ‘Als de auto autonoom wordt’ te downloaden via www.aon.nl/zelfrijdende-auto heeft Aon in opdracht van het Ministerie I&M en branche organisaties de verzekerbaarheid onderzocht van de zelfrijdende auto.  Hierin werd o.a. vastgesteld dat de komende transitie periode van minimaal 5 jaar, waarin slimme voertuigen zich mengen met traditionele niet connected auto’s de meest risicovolle periode wordt op weg naar autonoom rijden. Om deze termijn te verkorten is veel testen noodzakelijk maar ook  het creëren van awareness bij o.a. de 1.1 miljoen zakelijke rijder die deze slimme voertuigen moet gaan gebruiken.  Het mobiliteitsbeleid van veel bedrijven zal daarom ingrijpend veranderen waardoor een testomgeving om dit te ervaren en te faciliteren key wordt. De data die uit het Fieldlab AVLM komt zal ook voor de product innovatie bij Aon van belang zijn om de nieuwe risico’s in kaart te brengen en waar nodig te verzekeren.