menu

FAQ

Hoe worden beelden en informatie opgeslagen?

Bij het bezoekerscentrum op de campus wordt een control room gerealiseerd. Dit bevindt zich op het terrein van ‘The Green Village’. Een kleine groep bevoegde onderzoekers monitoren de tests die worden uitgevoerd.

Bij het gebruik en opslaan van de onderzoeksgegevens wordt gekeken of deze in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Daarnaast wordt het onderzoeksvoorstel getoetst aan de ‘Code of Ethics TU Delft’.