menu

Het project

Openlucht proeftuin voor automatisch rijden

De transitie van mens bestuurde voertuigen naar automatisch rijdende voertuigen is in volle gang. Deze transitie zal van grote invloed zijn op hoe mensen mobiliteit ervaren. Het ResearchLab Automated Driving Delft (RADD) is er om antwoorden te geven op onderzoeksvragen die getackeld moeten worden om het automatisch rijden op grote schaal mogelijk te maken. Om zo een duurzame en veilige mobiliteit in de toekomst te bevorderen en de bereikbaarheid van de regio te vergroten. Het lab biedt een unieke fysieke proeftuin op en rond de campus van de TU Delft. Onderzoekers, maar ook bedrijven, kunnen tests doen met automatisch rijdende voertuigen op afgesloten terreinen en op de openbare weg. De ambitie is om Nederland te positioneren als innovatieland op het gebied van automatisch vervoer.

Het lab is onderdeel van het ‘Automatisch Vervoer Last Mile’ (AVLM) van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH). Samen met andere fieldlabs is het onderdeel van het programma ‘Roadmap Next Economy’.

“Het uiteindelijke doel is om Nederland te positioneren als innovatieland op het gebied van automatisch vervoer”.

Faciliteren van onderzoek

Het ResearchLab Automated Driving Delft faciliteert onderzoek naar automatisch rijden in het verkeer. Het RADD was van 2017-2020 een unieke fysieke proeftuin op de Green Village en campus van de TU Delft. In 2021 verhuist het HQ naar Rotterdam waarbij het onderzoek wordt verbreed met andere instellingen via Summalab.nl en de bedrijvigheid wordt gestimuleerd (als vervolg op het Future Mobility Movement (met VNO-NCW)) i.s.m. MRDH en IQ.

Het doel

Als gezamenlijk doel is om een duurzame en veilige mobiliteit van de toekomst te bevorderen en om de bereikbaarheid van de regio te vergroten.

Verbinden van  fieldlabs

Het lab biedt de mogelijkheid tot onderzoek met automatische voertuigen op afgesloten terreinen en op de openbare weg. De voorzieningen van het lab zijn modulair en uit te breiden in complexiteit en dekking.

De samenwerking met verschillende fieldlabs maakt het mogelijk kennis te delen over een groot aantal verschillende proeven en praktijktoepassingen van automatisch rijden op verschillende locaties, in verschillende verkeerssituaties en met verschillende voertuigconcepten binnen de MRDH.

Zelf onderzoek doen

Iedereen die met mensen, middelen en inhoudelijke onderzoeksvragen komt, kan gebruik maken van de faciliteiten van het lab. Dat kan met eigen voertuigen of met de voertuigen van het lab. Het uitgangspunt is dat onderzoeksresultaten van experimenten en tests open en toegankelijk zijn. De faciliteit is immers met publieke middelen gefinancierd. Hierdoor wordt het opbouwen en delen van kennis maximaal versneld. Kennisdeling vindt plaats via het ‘open science’ principe.

Vul het online formulier in