menu

Partner

Partner Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en bestuurlijke kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden.

Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreƫren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag.

Om dit te bereiken zetten we in op verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio, economische vernieuwing, transitie naar toonaangevende duurzaamheid en de attractiviteit van de regio. Bekijk het verhaal van de MRDH in 2 minuten.

Het RADD is onderdeel van het Fieldlab Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de MRDH. De samenwerkende partijen in het Fieldlab AVLM hebben de ambitie de regio te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend onderzoeks- en praktijkgebied voor automatisch vervoer.