menu

Partner

Partner Gemeente Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel is wegbeheerder voor lijn 500 die met automatisch, kleinschalig ov een vaste verbinding vormt tussen metrostation Kralingse Zoom en bedrijvenpark Rivium in Capelle.

Lijn 500 wordt al sedert 1999 gereden met automatische voertuigen, in de volksmond bekend als de Parkshuttle. Mede om de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein als vestigingsplaats te vergroten heeft zij het plan opgevat om de route van deze lijn uit te breiden en door te trekken naar de Nieuwe Maas. Daar dient een vervoersknoop te worden ontwikkeld waar de parkshuttle wordt verbonden met vervoer over water, een P&R-functie t.b.v. het nieuw te ontwikkelen Feyenoord City en een GoBike station met elektrische deelfietsen. Daarnaast wilde gemeente ook additionele functies op deze locatie ontwikkelen zoals een regionale control room voor en een bezoekerscentrum voor autonoom vervoer. Dit plan van de gemeente Capelle en 2getthere is bij een Europese aanbesteding via de marktplaats voor infrastructuur van de Verkeersonderneming gehonoreerd met een financiële bijdrage van 50% in de op 8.5 miljoen euro geraamde investeringen. Het systeem moet 2019 operationeel zijn.

Op de volgende onderwerpen is samenwerking mogelijk of werken we al samen:

  • Funding: binnen het Capture project werken het RADD en Capelle actief samen om Capelle gerealiseerd te krijgen. Op dit moment is er nog een tekort op de begroting van Capelle en door de actieve samenwerking tussen Capelle en het RADD en het gezamenlijk inbrengen van een co-funding komt de realisatie weer een stukje dichterbij. Komende periode zal in gezamenlijkheid bekeken worden hoe binnen Capture de samenwerking verder uitgewerkt kan worden.
  • Fieldlab voor praktijktesten: De baan wordt op dit moment alleen op werkdagen gebruikt. In de weekeinden is er volop ruime voor het testen van voertuigen of interactie met de omgeving. Daarnaast is de huidige baan zeer geschikt voor het doen van onderzoek naar rijervaringen van gebruikers.
  • Wet- en regelgeving: De uitwerking van de safetycase voor de extended route is nieuw en uniek, en kan de basis vormen voor een bepaalde door SWOV en RDW te ontwikkelen methodiek. Door praktijktesten op de zogenaamde Greenvillage kan mogelijk versneld tot een ontheffing worden overgegaan op het moment dat de testervaringen positief blijken te zijn. Een actieve samenwerking tussen het RADD en Capelle bij het verkrijgen van de ontheffingen zal, indien nodig, de goedkeuring versnellen.
  • Technologie: In Capelle is ervaring met automatische voertuigen opgebouwd sinds 1999. Door uitbreiding van het traject en menging met overige verkeer wordt daaraan een dimensie toegevoegd. Elk (deel van het) tracé vergt maatwerk. Het RADD heeft met de ontwikkeling van de WEpods maar ook met de huidige uitwerking van het nieuwe voertuig binnen IAT technologische ook kennis beschikbaar hoe voertuigen ingepast kunnen worden in hun omgeving. Capelle kan, indien dit past op de benodigde maatwerktoepassingen, gebruik maken van deze technologische kennis van onder andere voertuig naar wal communicatie (VRI’s en camera’s) en voertuig naar voertuig communicatie (slimme fietsen en voetgangers).