menu

Partner

Partner ANWB

De ANWB zet zich al ruim 135 jaar in om te zorgen dat haar leden onbezorgd en met plezier onderweg kunnen zijn. Dit doen we door het bieden van informatie en advies, ledenvoordeel op producten en diensten en belangenbehartiging. De thema’s verkeersveiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid staan daarbij centraal.

Met de samenwerking met het RADD wil de ANWB bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisontsluiting op het gebied van nieuwe vormen van mobiliteit zodat onze leden ook in de toekomst onbezorgd en met plezier onderweg kunnen zijn.