menu

Kernboodschap

Researchlab Automated Driving Delft als ambitie

Het ResearchLab Automated Driving Delft (RADD) is er om antwoorden te geven op onderzoeksvragen die nodig zijn om het automatisch rijden op grote schaal mogelijk te maken. Om zo een duurzame en veilige mobiliteit van de toekomst te bevorderen en de bereikbaarheid van de regio te vergroten.

Het lab wordt ingezet als testfaciliteit, onderzoeksfaciliteit en samenwerkingsverband.

Het RADD als testfaciliteit

ResearchLab Automated Driving Delft faciliteert onderzoek naar automatisch rijden in het verkeer. Onderzoekers, maar ook bedrijven, kunnen tests doen met automatische voertuigen op de campus van de TU Delft.

Het lab is een fysieke proeftuin op en rond de campus van de TU Delft. In deze proeftuin ontwikkelt, test, demonstreert en valideert de TU Delft, hogescholen en het bedrijfsleven producten en innovaties op het gebeid van automatisch rijden. Het uitgangspunt is dat alle onderzoeksresultaten uit het lab open en toegankelijk zijn. Hierdoor wordt het opbouwen en delen van kennis maximaal versneld.

Het RADD als onderzoeksfaciliteit

Het researchlab biedt de mogelijkheid om de transitie van mens bestuurde voertuigen naar volledig automatische voertuigen te onderzoeken. Zowel in het personenvervoer als in het openbaar vervoer.

Steeds vaker worden verschillende soorten vervoersmiddelen gecombineerd om efficiënt van A naar B te komen. De TU Delft doet onderzoek hoe mensen en goederen zo efficiënt mogelijk van de ene locatie naar de andere locatie vervoerd kunnen worden. Met welke (combinatie van) voertuigen. Om dit te realiseren maken onderzoekers gebruik van data, het modelleren van verkeer, het (door)ontwikkelen van automatische auto’s, onderzoek naar interactie tussen diverse verkeersdeelnemers in het verkeer en onderzoek naar acceptatie van automatische voertuigen.

Het RADD als samenwerkingsverband

Wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in het Researchlab Automated Driving Delft. Om automatisch vervoer te ontwikkelen, dat voldoet aan de vraag én de dagelijkse praktijk, is samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid van groot belang.

Iedereen die initiatieven ontwikkelt op het gebied van automatisch rijden is welkom om voertuigen of systemen te testen in het RADD. Alleen op die manier vindt kennisdeling plaats en kunnen uitdagingen en obstakels in automatisch vervoer vastgesteld en overwonnen worden. De grondleggers van het RADD zijn TU Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Zelf onderzoek doen?

Wilt u gebruik maken van onze onderzoeksfaciliteiten? Neem dan contact met ons op of dien online een aanvraag in.

Onderzoeksfaciliteiten aanvragen