menu

FAQ

Moet de wet worden aangepast?

Voor het uitvoeren van testen hoeft de wet niet te worden aangepast. Samen met de betrokken instanties hebben we voor het Researchlab een aantal programmatische afspraken gemaakt welke testen wel of niet mogen.

Een belangrijk onderdeel voor het toetsen op dit programma is het aanvraagformulier. Voor iedere afzonderlijke test moet deze ingediend worden.