menu

Partner

Partner Intraffic

“Intraffic is een middelgrote IT-specialist (180 medew) volledig gericht op de mobiliteitsmarkt (verkeer & vervoer). Binnen verkeersleiding, reisinformatie en assetmanagement werkt Intraffic aan verschillende kennisgebieden, waaronder Bigdata analyse en visualisatie, Artificial Intelligence (DSS-Decision Support Systems) en Simulatoren. Daarvoor zijn MaaS (Mobility as a Service), Self Driving Vehicles en Electrical Vehicles van groot belang. Met onze kennis en ervaring kan InTraffic grote toegevoegde waarde leveren bij het realiseren van genoemde concepten. Daarom investeren wij in tijd en geld om de juiste netwerken te ontwikkelen, zodat we tot één of enkele pilots komen.

In mijn visie gaan we toe naar een volledig multimodaal vervoerssysteem, waarbij het volledige spectrum van individuele auto op de weg tot en met collectieve trein op het spoor wordt meegenomen (en alles wat ertussen zit). Eindelijk zullen de 2 werelden (wegverkeer en OV) samensmelten en in combinatie services bieden aan de mobilist, die niet een auto wil bezitten, maar simpelweg van A naar B wil.

Om fysiek en informatietechnisch alle modaliteiten naadloos op elkaar aan te sluiten is samenwerking, openheid en standaardisatie van eminent belang. Klein beginnen en groot laten groeien. Vele standaarden zijn er, maar nog meer standaarden ontbreken. Die zullen we samen moeten ontwikkelen. InTraffic is al jarenlang de betrouwbare IT-partner van OV-partijen en infrabeheerders voor innovatie en systeemintegratie; samenwerken en het samen laten werken! De problemen zitten meestal niet in de afzonderlijke delen maar in de koppelvlakken, de transferpunten. Daarom werkt Intraffic graag mee aan het Fieldlab AVLM.”

 

Jan Koers, directeur  Intraffic, zie ook het interview voor Connekt.